FIETSBELEVING
FIETSSTIMULERING
GEBIEDSPROMOTIE
Fietsbeleving
Fietsstimulering
Gebiedspromotie

De wereld een stukje leuker, leefbaarder en duurzamer maken. Vanuit die missie werkt BRIGHT UP met passie aan het aantrekkelijker maken van gebieden en fietsroutes en aan het stimuleren van het gebruik van de fiets.

BRIGHT UP zorgt dat plekken en gebieden waarde en beleving krijgen, veelal door toepassing van lichtzinnige kunst die vrolijk maakt en verblijdt. Ook fietsroutes maakt BRIGHT UP aantrekkelijker, door de beleving op deze routes te vergroten.

Door met aantrekkelijke maatregelen en campagnes mensen te verleiden eens (vaker) de fiets te pakken zorgt BRIGHT UP verder voor duurzame gedragsverandering en verbetering van de leefbaarheid. Met het ontwikkelen en uitrollen van fietsstimulerings- of mobiliteitsprogramma’s heeft BRIGHT UP inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan.

Zo heeft BRIGHT UP i.s.m. o.a. TNO en Havenbedrijf Amsterdam een meerjarig fietsstimuleringsprogramma in Amsterdam en Zaanstad uitgevoerd voor het Ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat. Ook is een fietsstimuleringsprogramma opgezet en uitgerold voor Maastricht Bereikbaar tijdens een periode van stremming van een belangrijke fietsroute. En onlangs is de projectleiding van een pilot mobiliteitsmanagement voor de Technische Universiteit Delft afgerond waarbij medewerkers en studenten succesvol (duurzaam) verleid zijn tot ander reisgedrag. Doordat de uitvoering van deze programma’s altijd samen ging met uitgebreid onderzoek, is extra veel kennis opgedaan.

Inmiddels verwachten we dat pro-actief handelen, met name in ontwikkelgebieden, nog meer resultaat oplevert. Als nieuwe bewoners, werknemers en bezoekers bij het moment van heroriëntatie op hun vervoermiddel de juiste fietsstimuleringsmaatregelen krijgen, is er meer kans op nieuw gedrag. Dit is een extra speerpunt van BRIGHT UP.

 

over BRIGHT UP

Werkwijze

BRIGHT UP analyseert de huidige inrichting van een gebied, plek of fietsroute, het gebruik ervan en de wensen en behoeften van de gebruikers en de stakeholders. Op basis hiervan komt BRIGHT UP met een advies, visie en/of ontwerp. Doel is het creëren van extra waarde en een levendige en aantrekkelijke ruimte. Altijd met een groot draagvlak vanuit de omgeving en de stakeholders. Daarbij weet BRIGHT UP als geen ander hoe co-financiering bereikt kan worden om plannen te realiseren.
BRIGHT UP zorgt daarna voor het projectmanagement om binnen budget, planning en kwaliteitseisen het plan te realiseren.

 

BRIGHT UP zorgt o.a. voor:

 • Prettige plekken: ontwerpen en inrichten van openbare ruimte tot prettige verblijfsplekken;
 • Fietsbeleving routes: het aantrekkelijker maken van fietsroutes;
 • Fietsstimulering: het ontwikkelen en realiseren van fietsstimuleringsmaatregelen en -campagne;
 • Gebiedspromotie: het genereren van extra aandacht, publiek en PR voor een gebied;
 • Kunstplannen: maken van gebiedsvisie op hoofdlijnen en het projectmanagement van prijsvragen voor kunstenaars tot en met realisatie.
 • Fietsbelevingsadvies: adviseren bij de ontwikkeling van gebouwen en openbare ruimte op het gebied van fietsbeleving en -vriendelijkheid.

 

Projecten

Alle projecten
Fietsbeleving
Promotie: Gebied & Fiets
Gebiedsbeleving
Uitgelicht
Overig
Campagne t.b.v. pilot mobiliteitsmanagement TU Delft

In opdracht van TU Delft een aansprekende pilot en campagne ontwikkeld om gedurende 2019 te leren wat de meest effectieve maatregelen zijn om medewerkers en studenten te verleiden anders naar de campus van de TU Delft te reizen dan met de auto.

Berm Bunnies Nieuwe Hemweg, Amsterdam

Realisatie en plaatsing van drie reuze Berm Bunnies. Door ze groot op de grote middenberm te plaatsen worden ze een belangrijk herkenningspunt op de route en onderbreken ze de langgerekte fietsroute tussen Amsterdam Centrum en Zaanstad.

Visie vergroten beleving Radarweg, Amsterdam

Visie fietsbeleving Radarweg, Amsterdam.

Uitbreiding BRIGHT UP met anderhalvemeteradvies.nl

Anderhalvemeteradvies.nl.
Een positieve aanpak voor serieuze zaken.

Opvrolijken onderdoorgang A10 en Gooiseweg

Beschilderen onderdoorgang met thema “ Tropisch vogelparadijs”.

Opvrolijken onderdoorgang Dolingadreef

Beschilderen onderdoorgang met zee van bloemen.

Meer projecten
Foto: Aron Nijs

Klanten

Testimonials

Remco Barkhuis

Hoofd Cluster Infrastructuur en Geoinformatie, Havenbedrijf Amsterdam:

“BRIGHT UP vertaalt de klantvraag naar een indrukwekkende, aansprekende en herkenbare visie met beide benen op de grond. Heel concreet zonder gedoe. Vervolgens wordt doortastend en volhoudend gewerkt van droom naar realisatie met uiteindelijk resultaat dat wat onmogelijk leek, gerealiseerd wordt.”

Martijn Sargentini

Programmamanager Investeringsagenda Fiets, Vervoerregio Amsterdam:

“Bij het gereedkomen van de snelfietsroute tussen Zaandam en Amsterdam heeft BRIGHT UP ons geholpen met de promotie van deze nieuwe route. De samenwerking was prettig en leidde vaak tot verrassende ideeën. Sandra’s enthousiasme werkt aanstekelijk en dat zie je terug in resultaten!”

Irma Winkenius

NS Stations, projectdirecteur Amsterdam Centraal:

“Ik ken Sandra als een enthousiaste, harde werker die sterk is in conceptontwikkeling. Zij heeft een belangrijke rol gespeeld in het proces van de totstandkoming van de twee poortvrije winkelpassages in Amsterdam Centraal. Zij heeft zich enorm ingezet om hier draagvlak voor te krijgen en dit technisch en financieel mogelijk te maken. Zij kreeg overal toegang en deuren open die voor anderen gesloten waren gebleven. Mede door haar is het gelukt en zijn de tunnels inmiddels gerealiseerd.
Het was daardoor logisch Sandra vanuit BRIGHT UP te vragen voor het maken van een visie en het doen van een haalbaarheidsonderzoek voor een tijdelijke programmering van één van deze tunnels. Zij heeft dat op een sprankelende manier vormgegeven, degelijk onderbouwd.”

Tony Wijntuin

Oprichter WYNE Strategy & Innovation, over BRIGHT UP:

“In een project dat ik in opdracht van de Hogeschool van Amsterdam heb uitgevoerd heb ik nauw samengewerkt met Sandra Hueber van BRIGHT UP. Als onderdeel van de visievorming voor de retail- en horeca-invulling voor de nieuwe Amstelcampus heb ik Sandra verzocht om als samenwerkingspartner haar visie te geven op de invulling van de openbare ruimte van de nieuwe campus. Naast de inhoud, waarin Sandra op een logische en heldere manier haar visie weet te combineren met praktische / concrete invulling, heb ik de samenwerking met Sandra zelf als zeer prettig ervaren. Open, constructief, creatief en vooral samenwerkingsgericht. Ik zie uit naar de volgende opdracht waarin wij weer samen kunnen optrekken.”

Pers


BRIGHT UP in de Pers, publicaties over diverse BRIGHT UP projecten.

Links

 • Kissing Couple Foto's & Media
 • Konijnen Nieuwe Hemweg, Parool
 • Konijnen Nieuwe Hemweg, Noordhollands Dagblad
 • Konijnen Nieuwe Hemweg, Westkrant
 • Fietsroutes Amsterdam, Parool

Media

 • Bereikbaarheid van Zuidoost, Youtube
 • Konijnen Nieuwe Hemweg, tv en radio

Print (PDF)

 • Parool, oktober 2021
 • Parool, september 2021
 • Telegraaf, november 2020
 • Vogelvrije Fietser, oktober 2020
 • VVVF, oktober 2020
 • Cobouw, augustus 2020
 • Haarlems Dagblad, juli 2020
 • Special Arts bulletin #63
 • Kampioen, ANWB, juni 2020
 • Nieuwsbrief Proned, april 2020
 • Fietsactief magazine, april 2020
 • NGinfraMagazine - Kissing Couple
 • IJopener - Kunst als cadeautje voor onderweg
 • Ymere Ontmoet - Fiets je Blij
 • De Brug - Fiets-app
 • IJburgerNieuws - Fietsprojecten
 • IJburgerNieuws - Fietsen naar Oost wordt leuker
 • Yopener - Fietsers, doen jullie mee?
 • De Brug - Pilot met belonen van fietsafstanden
 • IJburgerNieuws - 'Een mooi en veilig fietspad...'
 • De Brug - Open haven festival IJburg
 • Parool - 'Buurtgevoel van vroeger...'

 

 

 

Team

Sandra Hueber

Sandra Hueber: “Altijd kijk ik hoe ruimten zijn ingericht. En hoe dit uitwerkt op mensen. Door mijn jarenlange werkervaring op het gebied van openbare en publieke ruimten, heb ik een scherp oog ontwikkeld voor het gebruik van ruimten. En hoe hier levendige en prettige plekken van gemaakt kunnen worden. Deze passie én mijn liefde voor vrolijke en verrassende werken van creatieven die beleving en blijdschap bieden, breng ik nu samen in BRIGHT UP.

Na mijn studie planologie heb ik ca 10 jaar bij de gemeente Amsterdam gewerkt op het gebied van de openbare ruimte: van beheerder in het kernwinkelgebied tot projectleider en projectmanager bij de Vernieuwing van de Bijlmermeer.
Daarna heb ik zo’n 7 jaar bij NS Stations gewerkt als commercieel ontwikkelaar, met name voor de stations Amsterdam Centraal en Sloterdijk. Het toevoegen van klantbeleving heeft toen mijn bijzondere interesse gekregen.”

Medio 2012 heb ik BRIGHT UP opgericht.

Samenwerkingspartners

BRIGHT UP werkt vanuit een brede netwerkorganisatie met verschillende specialisten en partijen, waar zij, afhankelijk van de opgave, een team mee vormt. Hierdoor houdt BRIGHT UP kosten laag. Tegelijkertijd is BRIGHT UP hierdoor breed inzetbaar voor vele opgaven en altijd in staat om met de juiste expertise optimale kwaliteit te leveren aan opdrachtgevers. Samenwerkingspartners heeft BRIGHT UP op het gebied van:
- strategie
- onderzoek (o.a. TNO)
- omgevingspsychologie
- gedragsbeïnvloeding
- communicatie en campagne
- ontwerp (o.a. openbare ruimte)
- kunst (van kunstschilders, lichtontwerpers tot ruimtelijk vormgevers)
- bouw (architecten, bouwkundigen tot constructeur)
- grafisch werk
- mobiliteit
- projectleiding

Voor het maken van kunstplannen werkt BRIGHT UP samen met Jeannette ten Kate, oprichtster van The Art Connector.contactBU_01
Foto: Leen Pauwels

Contact

Sandra Hueber

m: + 31 (0)6 410 186 33
e: sandra@brightup.nl

Adres

Ijburglaan 456
1086 ZJ Amsterdam

KvK: 63846837
Algemene voorwaarden BRIGHT UP