Snelfietsroute Zaanstad - Amsterdam Noord

Snelfietsroute Zaanstad - Amsterdam Noord

Betreft:
Maken visie voor het aantrekkelijker maken van de nieuwe snelfietsroute tussen Zaanstad en Amsterdam-Noord.

Opdracht:
Maak een visie hoe de snelfietsroute tussen Zaanstad en Amsterdam-Noord aantrekkelijker kan worden en meer fietsbeleving kan krijgen.

Toelichting:
Eind 2016 werd de snelfietsroute tussen Zaanstad en Amsterdam Noord opgeleverd: een breed en comfortabel fietspad om zo ook meer mensen te verleiden vaker eens met de fiets te gaan. Het fietspad passeert de Noorder IJplas aan de ene zijde en aan de andere zijde een busbaan en de geluidsschermen van de A10. Ter hoogte van de Coenweg moeten de fietsers maar liefst 6 onderdoorgangen door.
BRIGHT UP is gevraagd een visie te maken om de fietsbeleving op de route te vergroten en met name de onderdoorgangen aantrekkelijker te maken. Hiervoor is BRIGHT UP met het concept “het Hazenpad” gekomen waarbij verschillende ruimtelijk vormgegeven hazen de route opvrolijken en de onderdoorgangen tot de droomwereld van de hazen worden.

Uitvoering:
I.s.m. Saske van der Eerden, Arjen Klerkx en Leone Schröder.

Opdrachtgever:
Vervoerregio en gemeente Amsterdam.

Realisatie:
Oplevering visie: 2016.