Hoofdfietsroutes naar Amsterdam Zuidoost

Hoofdfietsroutes naar Amsterdam Zuidoost

Betreft:
Analyse en visie hoofdfietsroutes naar Amsterdam Zuidoost voor gemeente Amsterdam.

Opdracht:
Analyseer de huidige hoofdfietsroutes van Amsterdam Amstelstation naar Amsterdam Arena/Amsterdamse Poort en AMC en maak een visie voor de verbetering van de fietsbeleving.

Toelichting:
De corridor Amsterdam Amstelstation – Amsterdam Arena/Amsterdamse Poort – AMC ontwikkelt zich in hoog tempo. De komende 10 jaar komen er 20.000 woningen bij, naast grootschalige uitbreiding van voorzieningen en entertainment. Zonder ingrijpen slibben de wegen dicht en kan het openbaar vervoer de passagiersstromen niet meer aan. Om de fiets als volwaardig alternatief te stimuleren investeert de gemeente Amsterdam, samen met partners als de Vervoerregio, in de verbetering van de fietsbeleving.
BRIGHT UP heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de hoofdfietsroutes op het gebied van fietsinfrastructuur, sociale veiligheid en beleving. Samen met TNO is een onderzoek gedaan naar de reisbeleving. Op basis hiervan is door BRIGHT UP een visie gemaakt om de hoofdfietsroutes aantrekkelijker, bekender en sociaal veiliger te maken. Uitgangspunt is de mens centraal, meer warmte en fun en elke route een eigen thema.

Uitvoering:
Analyse i.s.m. Louise de Rooij.
Onderzoek i.s.m. TNO.
Visie i.s.m. Louise de Rooij, studio Grib, Saske van der Eerden, Arjen Klerkx, Leone Schröder, Natasja van der Meer, Carolien Postma.

Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam, Grond & Ontwikkeling en Ingenieursbureau.

Realisatie:
Q 3 2017 t/m Q2 2018.